معرفی SDI ملی

زیرساخت داده های مکانی ملی

بستری امن و کارا جهت معرفی و اشتراک گذاری اطلاعات مکانی سازمانها

راهنمای کاربری

در این بخش با چگونگی استفاده از امکانات و قابلیت های پورتال زیرساخت داده های مکانی ملی آشنا خواهید شد.

جستجو

در این بخش می توانید لایه های اطلاعاتی و نقشه های موجود در پورتال زیرساخت داده های مکانی ملی را جستجو نمایید.

  • زیرساخت داده های مکانی

    ابزاری کارامد در جهت مدیریت بهتر بحران های طبیعی

  • یکپارچه سازی اطلاعات مکانی سازمان ها و کسب و کارها

    در راستای تحقق توسعه پایدار

  • تحلیل و مدلسازی توامان لایه های اطلاعاتی

    با هدف کسب دانش از روند تغییرات اراضی و منابع ملی

همکاران SDI ملی

اخبار

تقویت همگرایی حوزه فناوری اطلاعاتِ سازمان نقشه‌برداری كشور با سازمان برنامه و بودجه كشور

26/12/1396

دیدار مدیر سازمان بین‌المللی هیدروگرافی(IHO) با رئیس سازمان نقشه‌برداری كشور

12/04/1397

بازدید شهردار "كتالم و سادات شهر" از سازمان نقشه برداری كشور

20/04/1397